Els 10 polígons industrials de la ciutat de Vic s’agrupen sota el paraigües de tres grans associacions que els permeten coordinar accions de manteniment i millora dels espais industrials. Aquestes associacions són: