Les Polígons i la ciutat

L’entorn de la ciutat de Vic acull 10 polígons industrials amb un total de N empreses i una superfície de X m de sol industrial. Aquestes zones es distribueixen al nord de la ciutat entre aquesta i els principals eixos de comunicació de la comarca. Els polígons actuen com a catalitzadors per a la creació de llocs de treball,

ja que empreses de diversos sectors convergeixen en aquestes àrees, generant oportunitats d’ocupació local. A més, faciliten la interconnexió entre empreses, afavorint la col·laboració i la sinergia, i promouen la innovació a través de la proximitat entre empreses dins d’un mateix sector.


Llistat de polígons

Consulta el mapa amb la ubicació

Malloles

Les Casasses

PAE Nord

PAE Sud

Carretera de Gurb

Sot dels Pradals

Mas Beuló

Mas d’en Prat

El Bruguer

Mas de Bigas